CODE OF CONDUCT

Lakien, säädösten ja määräysten mutta myös eettisten ohjeiden ottaminen huomioon ja noudattaminen sekä yhteiskuntavastuu ovat Knauf Groupin perusarvoja.

Konsernin suojaamiseksi riskeiltä, vahingoilta ja menetyksiltä on tärkeää, että jokainen työntekijä toimii vastuullisesti ja noudattaa lakeja, säädöksiä ja vaatimuksia joka päivä.

KNAUFS UPPFÖRANDEKOD
KNAUFIN EETTISET TOIMINTAOHJEET

Liiketoimintamme menestyminen edellyttää luotettavuutta, uskottavuutta ja rehellisyyttä. Noudatamme jokaisessa toimintamaassamme lainsäädäntöä.