KOMFORT OCH HANTERING

Pyrimme kohti parasta suorituskykyä. ‎Meillä on pitkältä ajalta runsaasti näyttöjä vastuullisista tuotteista sekä niiden turvallisuudesta.

Mineraalivillatuotteita ei luokitella vaarallisiksi. Olemme varmoja siitä, että ne eivät aiheuta vaaraa valmistamisen, asennuksen tai käytön aikana. ECOSE-teknologiaan perustuvat mineraalivillatuotteemme mahdollistivat korkeimman Eurofins Gold -sisäilmastosertifioinnin päästökriteerien pohjalta.

 

ECOSE-MINERAALIVILLAMME TÄYTTÄÄ TIUKIMMAT SISÄILMASTON LAATUVAATIMUKSET PÄÄSTÖJEN OSALTA

Knauf Insulation GmbH sai vuonna 2010 Eurofins Scientificin ensimmäisen Indoor Air Comfort Gold Standard -sertifioinnin ECOSE-teknologiaan perustuville mineraalivillatuotteilleen. Se perustuu Eurofins Indoorin Air Comfort Gold -standardin mukaiseen testaus- ja sertifiointohjelmaan. Knauf Insulationin ECOSE-teknologiaan perustuvat mineraalvillaratkaisut on sertifioitu erinomaisena materiaalina haihtuvien orgaanisien yhdisteiden (VOC) osalta sisäilmaston laatuvaatimusten nojalla.

Lue lisää

MINERAALIVILLAKUITUJAMME EI OLE LUOKITELTU VAARALLISIKSI KEMIKAALIEN LUOKITTELU- JA MERKINTÄSTANDARDIEN POHJALTA.

Kun eristettä leikataan asennusvaiheessa, voi muodostua pölyä. Esimerkiksi leikkuuvälineiden ja ilmanvaihdon kaltaiset tekijät vaikuttavat sen muodostumiseen. Kuitujen biopersistenssiä on tutkittu perusteellisesti. Tutkimustulosten pohjalta Knauf Insulationin tuotteiden mineraalivillakuituja ei luokitella vaarallisiksi kemikaalien luokittamiseen ja merkitsemiseen liittyvien standardien pohjalta.

 

Lue lisää

ANNAMME ASIANTUNTEVAA OPASTUSTA TUOTTEIDEMME KÄSITTELEMISEEN

Mineraalivillatuotteidemme sisältämät kuidut voivat aiheuttaa tietyille ihmisille mekaanista ärsytystä (epämukavuutta) päästessään kosketuksiin ihon kanssa. Mahdollisen epämukavuuden vähentämiseksi annamme tuotteiden käsittelyopastusta esimerkiksi pakkauksissa näkyvien kuvien avulla. Asennusohjeissa käytettävien kuvien selitykset näkyvät jäljempänä.

Lue lisää

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTTEET

Käyttöturvallisuustiedotteemme ovat helposti käytettävissä

DOP

Knauf Insulationin tuotteiden suoritustasoilmoitus ovat täällä.