corporate sustainability
YRITYSVASTUU

Vuonna 2010 asetimme vuodelle 2020 kunnianhimoisiksi tavoitteiksi vähentää hiilidioksidipäästöjä roimasti ja energiankulutusta 20 %, lopettaa kaatopaikkajätteen tuottamisen, vähentää työajan menetystä aiheuttavia työtapaturmia 50 % ja vähentää jätevesipäästöjä 50 %. Meillä on ilo kertoa valtavasta menestyksestä.

TUOTTEET JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN VAATIMUKSET

Knauf Insulationille kestävässä kehityksessä on kyse asiakkaiden auttamisesta vastaamaan nykyisiin haasteisiin ja omasta suorituskyvystämme.

product sustainability
For a Better World 2022
KESTÄVÄN KEHITYKSEN RAPORTOINTI

Kestävän kehityksen raportissamme kerrotaan ohjelmistamme, joiden avulla saadaan aikaan edistystä vuodelle 2020 asetettujen kunnianhimoisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Lisäksi siinä osoitetaan, että Knauf Insulationille kestävä kehitys on kaikkein tärkeintä.