Valitse oikea eriste palosuojaukseen

By itradmin on maaliskuu 19, 2015

Kukaan ei halua oikoa mutkia, kun on kyse rakennuksen paloturvallisuudesta.
Joskus on pohdittava oikean eristeen valintaa: lasivilla vai kivivilla?
– Älä tee siitä vaikeampaa kuin se on. A1-luokiteltu eriste on

fire knauf

Kukaan ei halua oikoa mutkia, kun on kyse rakennuksen paloturvallisuudesta.
Joskus on pohdittava oikean eristeen valintaa: lasivilla vai kivivilla?
– Älä tee siitä vaikeampaa kuin se on. A1-luokiteltu eriste on paras, ja kaikki tuotteemme, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ovat A1-luokiteltuja. Parasta parempaa ei ole, Knauf Insulation Nordenin tekninen johtaja Kenneth Ingemarsson sanoo.

Rakennustuotteiden paloteknisiä ominaisuuksia kuvaava Euroluokka-järjestelmä (katso tietoruutu) on korvannut aiemmat kansalliset järjestelmät Pohjoismaissa. Euroluokkia on seitsemän, ja ne ulottuvat E- ja F-luokista (synteettiset tai paloluokittelemattomat materiaalit) aina A1-luokkaan, joka käsittää palamattomat materiaalit.
– Kaikki eristetuotteemme, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kuuluvat A1-luokkaan. Poikkeuksen muodostavat paperipinnoitetut tuotteet, jotka ovat A2-luokiteltuja, Kenneth Ingemarsson sanoo.
Palosuojauksen osalta kaksi mineraalivillatyyppiä – lasi- ja kivivilla – ovat toisin sanoen samanarvoisia. Kivivillan korkeammalla sulamispisteellä on erittäin vähän käytännön merkitystä, Kenneth Ingemarsson sanoo.
– Sillä, nouseeko lämpötila tulipalossa 500 tai 1 000 asteeseen, ei ole niin suurta merkitystä, sillä siitä riippumatta rakennus on tällöin kokonaan tulessa.

Myös kivivillaa

Kivivillalla on kuitenkin oma paikkansa markkinoilla, pääasiassa erilaisissa laitoksissa ja prosesseissa, joissa muodostuu korkeita lämpötiloja ja joissa edellytetään suurta puristuslujuutta ja palonkestävyyttä. Knauf Insulationilla on valikoimassaan kivivillatuotteita näitä käyttökohteita varten.
– Perinteillä, kulttuurilla ja vanhoilla tavoilla on kuitenkin tietty rooli perinteisessä rakentamisessa, sillä valmistamme tuotteemme Ruotsissa. Kehitys osoittaa kuitenkin, että lasivillan markkinaosuus kasvaa jatkuvasti, Kenneth Ingemarsson toteaa ja viittaa lasivillan moniin etuihin:

  • Lasivilla painaa puolet vähemmän lambda-arvon (lämmönjohtavuuden) ollessa kuitenkin sama.
  • Monien mielestä lasivillaa on helpompi leikata ja käsitellä.
  • Lasivilla voidaan usein puristaa tehokkaammin kokoon, joten se on helpompi kuljettaa.

Rakennusmääräykset täyttyvät reippaasti

Ruotsissa Boverket-asuntovirasto ja sen BBR-rakennusmääräykset valvovat ja ohjaavat rakennusalaa. BBR-määräyksissä annetaan esimerkiksi toimintavaatimukset uudisrakennuksissa ja perusparannuksissa käytettäviä eristeitä varten.
– Savuhormien eristeiden on oltava palamattomia, ja yleisissä ohjeissa tarkennetaan, että eristeiden on oltava nokipalonkestäviä. Paloluokan on tällöin oltava vähintään A2s1, mikä tarkoittaa, että materiaali on palamaton, tuottaa vähän savua ja ei tuota lainkaan palavia pisaroita. A1-luokiteltu eriste täyttää toisin sanoen vaatimukset reippaasti, Boverketin paloinsinööri Anders Johansson sanoo.
Kaikki A1-luokkaan kuuluvat eristeet ovat palamattomia, mutta tietyissä tapauksissa – esimerkiksi tulisijojen ja savuhormien yhteydessä – voi kuitenkin kannattaa käyttää kivivillaa A1-luokitellun lasivillan sijasta, hän sanoo.
– Sillä on korkeampi sulamispiste, ja nokipalon yhteydessä siitä voi olla etua, että tuote ei muuta muotoaan ja sitä ei tarvitse vaihtaa.

Palosuojauksen luokittelu

  • Euroluokka on eurooppalainen rakennustuotteiden paloteknisten ominaisuuksien luokitusjärjestelmä. Se koostuu kahdesta järjestelmästä, joista toinen on tarkoitettu lattiapäällysteille ja toinen muille rakennustuotteille.
  • Kummassakin järjestelmässä tuotteet jaetaan luokkiin A–F, ja A1- ja A2-luokat tarkoittavat palamattomia materiaaleja.
  • Sekä lasi- että kivivilla luokitellaan palamattomaksi materiaaliksi eli korkeimpaan luokkaan, A1. Kivivillan valmistuslämpötila on korkeampi kuin lasivillan, ja tulipalo vaikuttaa siihen hitaammin kuin lasivillaan. Tällä erolla on kuitenkin vähäinen merkitys tulipalossa, koska muut rakennusmateriaalit reagoivat nopeammin tuleen ja kuumuuteen.
  • Lasi- ja kivivillan toiminnalliset ominaisuudet ovat samanarvoiset, ja niiden palonkestävyys on vähintään 60 minuuttia, kun ne ovat seinän (esim. tavallisen seinän) sisällä suoralta paloaltistukselta suojattuina.