Luotettava kumppani

By itradmin on maaliskuu 10, 2017

Knauf Insulationin eristys tulee koko ajan tunnetummaksi Varsinais-Suomessa.

Pummerki Knauf

Knauf Insulationin eristys tulee koko ajan tunnetummaksi Varsinais-Suomessa.Puumerkki pitää Knaufia sitoutuneena ja aktiivisena yhteistyökumppanina.Puumerkki on saanut viime vuosina vahvan jalansijan puurakentamisessa Varsinais-Suomessa.Yritys palvelee rakennusyrityksiä, jälleenmyyjiä, talonrakennusalaa ja puuta käyttävää teollisuutta Suomessa ja Baltiassa.
Mutta koska maailma muuttuu, myös yrityksen on muututtava. Myös puuhun perustuviin rakennustarvikkeisiin erikoistuneen yrityksen on pystyttävä tarjoamaan koko ajan vaihtelevampaa tuotevalikoimaa.

Tulevaisuudessa ihmiset haluavat ostaa useampia tuotteita yhdestä ja samasta paikasta. Edelleenkin suurin osa myynnistämme koostuu puutavaroista ja levyistä, mutta tarkoituksemme on laajentaa tiettyihin muihin rakennustuotteisiin. Eristys kuuluu tällaiseen tuoteryhmään, sanoo myyjä Jari Salomaja, joka vastaa Puumerkin tuotemyynnistä rakennusyrityksille Varsinais-Suomessa.

USEITA NELIÖITÄ YHDESSÄ PAKKAUKSESSA

Puumerkki on myynyt ja varastoinut Knauf Insulationin tuotteita Varsinais-Suomen alueella muutaman vuoden ajan. Tuotteita myydään erityisesti rakennusyrityksille. Jari Salomajan mukaan on suuri etu, että Knaufin eristeet on pakattu tehokkaasti ja että pakkaukseen mahtuu useita neliöitä.
– Tehokas pakkaus mahdollistaa tehokkaan varastoinnin ja vähentää kuljetuskustannuksia. Koska meillä on riittävästi tuotteita varastossa,
asiakkaan ei itse tarvitse varastoida tuotteita. Voimme toimittaa jopa suuria eristemääriä rakennuksille nopeasti, hän sanoo.
Myös eristeen laatu saa kiitosta Salomajalta. Knauf Insulationin villaa on helppo käsitellä, ja se eristää hyvin. Knaufin eristeiden valintaan vaikuttaa myös niiden paloluokka A1.

TIETOISUUS KASVAA YHTEISTYÖN MYÖTÄ

Jari Salomajan mielestä Knauf Insulation on hyvin tärkeä yhteistyökumppani Puumerkille. Hänen mukaansa Knauf tunnetaan erittäin hyvin Varsinais-Suomessa lähinnä kipsilevyjen
vuoksi. Viime aikoina Knauf on alettu yhdistää rakennusalalla myös eristykseen.
Tämä ei ole kuitenkaan tapahtunut automaattisesti.Puumerkillä on ollut aktiivisia myyntikampanjoita,
ja se on tehnyt markkinointia yhdessä Knauf Insulationin kanssa.
– Järjestämme esimerkiksi pian Porissa lyhyen Knauf Insulationin esittelytilaisuuden, ja tarkoituksena on sen jälkeen järjestää vastaava tilaisuus myös Turussa. Salomajan mukaan Knauf Insulationin vahva sitoutuminen yhteistyöhön on tehnyt Puumerkille helpoksi sitoutua toimintaan Knauf Insulationin kanssa. Hyöty on molemminpuolinen.
– Koska meillä on hyvät yhteydet alueen yrityksiin puurakennusalalla ja tunnemme asiakkaamme hyvin, uskon, että olemme tärkeä jälleenmyyjä Knauf Insulationille. Kun olemme yhteydessä asiakkaisiin puutuotteiden osalta, voimme tarjota myös eristystuotteita, sanoo Salomaja.