KNAUFIN ARVOT: "OLEN KNAUF"

"Olen Knauf" on osa kaikkea Knauf Insulationin ja Knauf Groupin toimintaa yksinkertaisista toimenpiteistä laajoihin kokonaisuuksiin. Ainutlaatuiset persoonallisuutemme yhdistävät meidät kaikki tiimiksi. Ylpeys hyvin tehdystä työstä ja sitoutumisemme menestykseen näkyvät siinä. "Olen Knauf" koskee ennen muuta henkilöstöämme. Siinä on kyse vankkoihin arvoihin perustuvasta kulttuuristamme.

Ne ovat yksinkertaisia ja selkeitä. Knauf-perheeseen kuuluminen voidaan tiivistää neljään sanaan:

 • Menschlichkeit
 • Kumppanuus
 • Sitoutuminen
 • Yrittäjähenkisyys

Nämä arvot kuvaavat keskeisiä periaatteita, jotka kaikkien 26 500 työntekijöidemme eri puolilla maailmaa tulee pitää mielessään.

Menschlichkeit
Menschlichkeit
 • Ota huomioon yhteiskuntavastuu.
 • Toimi aktiivisesti Knaufilla.
 • Osallistu kattavan Knauf-yhteisön rakentamiseen.
 • Kohtele muita oikeudenmukaisesti ja kunnioittavasti.
KUMPPANUUS
 • Jokaisen tulee kantaa vastuunsa ja tehdä päätöksiä
 • Kannusta ideoimaan.
 • Aikaansaa keskinäistä luottamusta ja uskollisuutta.
 • Toimi tiimin jäsenenä.
PARTNERSHIP
SITOUTUMINEN
SITOUTUMINEN
 • Nauti pyrkimisestä parhaaksi.
 • Kasvata ja kehitä henkilöstöämme.
 • Ole valmis tekemään kaikkesi.
 • Kannusta henkilöstöä ottamaan haltuunsa ja kantamaan vastuu.
YRITTÄJÄHENKISYYS
 • Ajattele uudella tavalla.
 • Edistä muutoksia ja innovaatiota.
 • Toimi käytännönläheisesti ja ota harkittuja riskejä.
 • Toimii aloitteellisesti ja tulossuuntautuneesti
ENTREPRENEURSHIP
"Olen Knauf" koskee henkilöstöämme. Siinä on kyse vankkoihin arvoihin perustuvasta kulttuuristamme.
Knauf Insulation