KAIKKIEN EUROOPAN ASUINRAKENNUSTEN ERISTÄMINEN VOISI VÄHENTÄÄ LÄMMITYKSEEN TARVITTAVAA ENERGIAA 44 %

By Annika Gillholm
tammikuu 30, 2023

Tuoreen raportin mukaan jokaisen Euroopan unionissa sijaitsevan asuinrakennuksen eristyksen parantaminen lisäisi alueen energiavarmuutta huomattavasti ja avustaisi EU:n nettonollatavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2050 mennessä, kun rakennusten lämmitykseen kuluisi 44 % vähemmän energiaa kuin vuonna 2020.

Building Performance Institute Europe (BPIE) -instituutin yhteistyössä Knauf Insulationin kanssa laatimassa raportissa kuvataan tutkimusmallinnusta, jonka mukaan remontoimalla EU:n asuinrakennukset voitaisiin säästää jopa 777 TWh energiaa – yhtä paljon kuin Saksan ja Espanjan sähkönkulutus yhteensä.

Knauf Insulation -konsernin operatiivinen johtaja ja varatoimitusjohtaja David Ducarme kertoo: ”Hyökkäys Ukrainaan osoitti Euroopan energiajärjestelmän haavoittuvaisuuden ja kiihdytti tarvetta rohkealle ja mittavalle uudistamiselle, jota myös tässä raportissa suositellaan.”

”Pelkästään kaikki EU:n asuinrakennukset eristämällä voisimme vähentää lämmityksen energiantarvetta 44 %. Raportti tuo esiin erinomaisen mahdollisuuden, johon Euroopan olisi nyt tartuttava, jotta alueen energiariippumattomuus voidaan taata ja työtä ilmastokriisin ratkaisemiseen voidaan edistää.”

”Raportti kuvaa selkeän polun eteenpäin”

Ennen Ukrainan sotaa Venäjä toimitti yli 40 % EU:n kaasusta, 27 % öljystä ja 46 % hiilestä. Rakennukset kattavat 40 % Euroopan energiankulutuksesta ja 36 % kasvihuonekaasupäästöistä.

Knauf Insulation -konsernin julkisista asioista ja sääntelystä vastaava johtaja Quentin Galland sanoo: ”Knauf Insulation on kampanjoinut jatkuvasti sen eteen, että energiatehokkuus  ja rakennusten remontointi otettaisiin oleelliseksi osaksi poliittista päätöksentekoa, ja tarve toimille on nyt suurempi kuin koskaan. Raportissa kuvataan selkeä polku eteenpäin: remontteja on tehtävä entistä enemmän ja nopeammin ja kaikki asuinrakennukset on eristettävä vuoteen 2050 mennessä.”

Lue BPIE:n raportti kokonaisuudessaan täältä: How to stay warm and save energy: Insulation opportunities in European homes > BPIE - Buildings Performance Institute Europe